Základní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi společností FK Mladá Boleslav a.s. (dále jen prodávající) a jejími zákazníky.
 2. Obchodní podmínky internetového obchodu fanshop.fkmb.cz se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních výrobců v ČR, je standardní kvality a je na ně poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

Otevírací doba

 1. Internetový obchod fanshop.fkmb.cz je přístupný NONSTOP
 2. Kamenný obchod: U stadionu 1118/II, 293 01 Mladá Boleslav
  otevírací doba: ÚT a ČT v čase 12.30 - 15.30 hodin a v čase konání domácích utkání

Kupující

 1. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Jedná se zejména o osobní údaje u fyzických osob event. o informace o podnikatelském oprávnění, právní subjektivitě a místě, kam mát být objednané zboží doručeno. Kupující je povinen o jakýchkoli změnách v těchto údajích prodávajícího neprodleně informovat.

Objednávka

 1. Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu a mobilní telefon, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení o přijetí objednávky do objednávkového systému, s odkazem na věcnou kontrolu objednávky a stav jejího vyřizování . Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás prosím kontaktujte.
 2. Objednávku je možno zadávat následujícími způsoby:
  • prostřednictvím elektronického obchodu na adrese fanshop.fkmb.cz
  • osobně v místě prodejny Fanshopu FK Mladá Boleslav
 3. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemnou formou (e-mail), a uvést vždy následující údaje:
  • jméno, příjmení, adresu pro doručení u soukromých osob
  • obchodní jméno a sídlo kupujícího v případě firmy, vč. IČ a DIČ
  • jednotkovou cenu
  • způsob odebrání a dopravy
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
 4. Objednané zboží je standardně expedováno maximálně do 5 pracovních dnů. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty bude kupující informován a může delší dodací lhůtu potvrdit nebo stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí ze strany prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy - storno objednávky

 1. Storno objednávky ze strany kupujícího: Objednávku lze stornovat telefonicky, příp. e-mailem, pokud je stav objednávky „přijatá“ nebo „vyřizuje se“ a zboží nebylo dosus expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu prokazatelně vzniklých nákladů spojených např. s individuelním potiskem, expedicí zboží apod.
 2. 1.U zboží objednaného a zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - fyzická osoba - právo podle odst. 6 novely Obč. zákoníku č. 367/2000 Sb. odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení či jinak znehodnocené, v původním obalu spolu s veškerým příslušenstvím, zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží musí být přiloženy veškeré doklady, a to vč. faktury. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné, balné apod.). Zboží nemůže kupující vracet uvedeným způsobem v případě:
  1. že si zákazník převzal zboží osobně v obchodě nebo v sídle prodávajícího
  2. že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba) - neboť kupní smlouva se řídí Obch. zákoníkem
 3. Storno objednávky ze strany prodávajícího může nastat v případech
  1. zboží je doprodáno, již se nevyrábí nebo nedodává
  2. výrazně se změnila cena dodavatele zboží.
 4. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu v případě, že se rozhodl svou objednávku zrušit.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než je na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za cenu platnou v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Ceny a způsob platby

 1. všechny ceny jsou smluvní a pokud není uvedeno jinak, jsou v Kč vč. DPH
 2. Způsob platby:
  1. platba v hotovosti při převzetí zboží
  2. platba na dobírku při doručení zboží
 3. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího

Expedice zboží, cena přepravy a převzetí zboží

 1. Osobní odběr - zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) kupujícím. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem.
 2. Zaslání přepravní službou - zboží je možno zaslat přepravní službou (česká pošta)
 3. Cena přepravy:
  1. zaslání prostřednictvím České pošty na dobírku je cena za dodávku 150,- Kč (navýšení je tzv. doběrečné s připsáním na účet prodávajícího)
  2. v případě objednání zboží v celkové ceně nad 800 Kč není doběrečné účtováno
 4. Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, atd.). V případě poškození může kupující přepravci odmítnout převzetí zásilky, v každém případě však s ním musí při poškození zásilky sepsat reklamační protokol.