1. Tento reklamační řád je platný od září 2011.

2. Kupující je povinen při příjmu zboží provést prohlídku zásilky, zda se na ní nevyskytují viditelné vady. Rovněž tak provádí kontrolu množstevní a věcnou. Na takto zjištěné závady je kupující povinen uplatnit reklamaci nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží.

3. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo provozovatele FK Mladá Boleslav, U stadionu 1118/II, Ml. Boleslav, na kterou kupující vadné zboží na vlastní náklady pošle, nebo osobně doručí.

4. U reklamovaného zboží musí být přiložena kopie nákupního dokladu, popis vady, telefonické spojení a adresa. V případě, že se kupující rozhodne zboží vrátit bez náhrady (výměny za nové zboží bez vady), uvede č. účtu, na které mu budou po posouzení reklamce peníze vráceny.

5. Zboží zaslané zpět prodávajícímu na jeho náklady nebo zatíženo dobírkou NEBUDE přijato! V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek.

6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, max. do 30 dnů.

7. V případě osobní návštěvy obchodu je možné reklamaci po posouzení vyřešit výměnou na místě, je-li zboží skladem.

8. Záruka se nevztahuje:

  • na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním
  • na zboží zakoupené se slevou
  • na zboží, na kterém byl prováděn nekvalifikovaný zásah
  • na zboží, které bylo dále upravováno dalším zásahem zákazníka